Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

   1 - 10 / 10  

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-116/2021

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-116/2021

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-116/2021

01.07.2021.

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1497/2021

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1497/2021

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1497/2021

02.07.2021.

OTKAZANA je - Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1385/2021

OTKAZANA je - Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1385/2021

OTKAZANA je - Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1385/2021

05.07.2021.

Pripremno ročište u predmetu broj: 11-07-6-2115/2021

Pripremno ročište u predmetu broj: 11-07-6-2115/2021

Pripremno ročište u predmetu broj: 11-07-6-2115/2021

09.07.2021.

Nastavak glavne rasprave  u predmetu broj: 11-07-6-1498/21

Nastavak glavne rasprave u predmetu broj: 11-07-6-1498/21

Nastavak glavne rasprave u predmetu broj: 11-07-6-1498/21

12.07.2021.

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1365/2021

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1365/2021

Glavna rasprava u predmetu broj: 11-07-6-1365/2021

13.07.2021.

Nastavak glavne rasprave u predmetu, broj: 11-07-6-1497/2021

Nastavak glavne rasprave u predmetu, broj: 11-07-6-1497/2021

Nastavak glavne rasprave u predmetu, broj: 11-07-6-1497/2021

13.07.2021.

Dnevni red za redovnu sjednicu VSTV-a BiH Srijeda i četvrtak, 14. i 15. juli 2021. godine

Dnevni red za redovnu sjednicu VSTV-a BiH Srijeda i četvrtak, 14. i 15. juli 2021. godine

Dnevni red za redovnu sjednicu VSTV-a BiH Srijeda i četvrtak, 14. i 15. juli 2021. godine

14.07.2021.

Pripremno ročište u predmetu, broj: 11-07-6-1366/2021

Pripremno ročište u predmetu, broj: 11-07-6-1366/2021

Pripremno ročište u predmetu, broj: 11-07-6-1366/2021

16.07.2021.

Pripremno ročište u predmetu, broj: 11-07-6-116/2021

Pripremno ročište u predmetu, broj: 11-07-6-116/2021

Pripremno ročište u predmetu, broj: 11-07-6-116/2021

23.07.2021.

   1 - 10 / 10  

Povratak na vrh